Kloak

Anton Christensen ApS

Entreprenør og Aut. Kloakmester

Enggårdvej 37-39 Snejbjerg , 7400 Herning

Tlf.: 97 16 19 33 - mail: post(a)antonchristensen.dk

Kloakanlæg, Kloakseparering eller Kloakrenovering

 

 

Vi har stor erfaring når det gælder løsning af problemer med kloaksystemet.

Vi finder en løsning uanset om problemet skyldes trærødder, rotter, sammenbrud eller andre problemer (store som små).

 

Vi klarer alt fra nyanlæg af hovedkloakledninger, gaderenoveringer i de ældre bydele, industrikloak, almindelig huskloak, etablering af bygværker, etablering af pumpestationer og diverse vedligeholdelsesarbejder på kloakanlæg for både private og kommuner.

 

Vi udfører tilbageløbssikringer ved lavtliggende huskloakker, ved højvandslukkere og ved minipumpestationer.

 

Vi klarer også opfyldning af gamle afbrudte hovedledninger, som der er taget ud af drift.

Referencer

Vi hjælper dig

Vi råder naturligvis over det nyeste isenkram i branchen bl.a. til lokalisering af skader på kloaksystemet.

Dette betyder, at vi kan reducere opgravningen til et mininum og nogle skader kan endda udbedres direkte via kloaksystemet.

  • Kloak (nyanlæg og renovering)
  • Separering
  • Alternativ kloak separering, regnhave, regnbede, åbne anlæg og medsivning i græsplæne.
  • Forsikringsskader
  • Dræning
  • Nedsivning
  • m.m.