Natur

Anton Christensen ApS

Entreprenør og Aut. Kloakmester

Enggårdvej 37-39 Snejbjerg , 7400 Herning

Tlf.: 97 16 19 33 - mail: post(a)antonchristensen.dk

Naturgenopretning - den naturlige løsning...

 

 

Når naturen skal tilbage til sit naturlige løb eller hjælpes videre, har vi udviklet særlige kompetencer inden for naturgenopretning, som vi har brugt til projekter over hele landet.

 

Firmaet råder både over mange specielle køretøjer og materialer til udførsel af projekter på ekstreme steder.

Dette gælder blødbundsarbejde (eller andet arbejde ved vandløb eller søer), fjernelse af fisketrapper, etablering af søer (eller oprensning af disse), uddybninger af havne, etablering af stenstryg m.m.

Referencer

Her findes ingen poblemer kun opgaver.

 

Vi kommer gerne med et løsnings forslag til netop jeres natur udfordring.

 

Ring til Leif 23 31 13 60