Anton Christensen ApS

VI PASSER PÅ DIG!


DATABESKYTTELSESFORORDNING


Hos din aftale med Anton Christensen ApS indsamles der oplysninger om dig som kunde,

da dette er nødvendigt for at kunne udfører vores arbejde.

Læs det hele her


Vi indhenter primært oplysningwe om navn, adresse, telefonnummer, cpr. oplysninger,

bankkonto, uddannelses niveau, kørekort, vaccinationer, advarsler

og ved sygdom kan der forekomme oplysninger fra egen læge.

Helbredsoplysninger anses som følsomme oplysninger og der stilles derfor større krav til sikkerhedsniveauet ved opbevaring af disse. 


De personoplysninger vi indsamler i forbindelse med din ansættelse

bliver opbevaret i din personalemappe, både fysisk og elektronisk.

De bliver opbevaret under hele din ansættelse og vil blive slettet 5 år efter du er stoppet hos os.

Oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig personale administration og videregives kun til 3. part

i nødvendigt omfang, så som myndigheder, lønudbyder, sundhedsforsikring, pensionssystem mv.

Ifølge loven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.


Vi opbevarer dine personlige oplysninger i vores IT-system med begrænset adgang

og de fysiske personalemapper er indelåst i et skab, som kun betjenes af medarbejder særligt betroet hertil.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt

og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat og bliver revideret i januar hvert år.

Du har ret til at få vores bekræftelse på om oplysninger vedrørende dig selv behandles

og i givet fald adgang til personoplysningerne.


Ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

Du kan til hver en tid kræve at dine personoplysninger slettes,

dog kan de ikke slettes hvis det er nødvendigt, at vi stadig opbevarer dem i henhold til gældende lovgivning.


Ønsker du adgang til de oplysninger som er registreret om dig,

har du indsigelser eller mener du at der er registeret forkert data,

skal du rette henvendelse til Christina Christensen på mail: christina@antonchristensen.dkØnsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger

kan dette ske til Datatilsynet:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København

Tlf. 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk