Anton Christensen ApS
GDPR

VI PASSER PÅ DIG!GDPR


DATABESKYTTELSESFORORDNING, GDPR


Hos din aftale med Anton Christensen ApS indsamles der oplysninger om dig som kunde,

da dette er nødvendigt for at kunne udfører vores arbejde.

Læs det hele her


Vi indhenter primært oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mail.

Helbredsoplysninger anses som følsomme oplysninger og der stilles derfor større krav til sikkerhedsniveauet ved opbevaring af disse. 


Oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig personale administration og videregives kun til 3. part

i nødvendigt omfang, så som myndigheder, revisor og bogholder.

Ifølge loven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.


Vi opbevarer dine personlige oplysninger i vores IT-system med begrænset adgang

 som kun betjenes af medarbejder særligt betroet hertil.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt

og under hensyntagen til dine rettigheder som Kunde og bliver revideret i januar hvert år.

Du har ret til at få vores bekræftelse på om oplysninger vedrørende dig selv behandles

og i givet fald adgang til personoplysningerne.

 

Ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

Du kan til hver en tid kræve at dine personoplysninger slettes,

dog kan de ikke slettes hvis det er nødvendigt, at vi stadig opbevarer dem i henhold til gældende lovgivning.


Ønsker du adgang til de oplysninger som er registreret om dig,

har du indsigelser eller mener du at der er registeret forkert data,

skal du rette henvendelse til Christina Christensen på mail: christina@antonchristensen.dkØnsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger

kan dette ske til Datatilsynet:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København

Tlf. 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

unsplash